• Пясочніца
    Аб вужох...
    Вужы Вужы маюць свайго Гаспадара. Гэта самы вялікі вуж. Няма яму роўнага між вужоў: на галаве ў яго карона бліскучая і залатыя...