avatar
Хай всем.
0.00
avatar
Спадабауся момант дзе пляц нiбы самалетам абстрэльваюць, захапляюча.
avatar
Але на прауду не крыудзяцца.
avatar
И если все делать грамотно...

Гэтае «еслi» пужае мяне усё больш i больш.
avatar
Добра, напiщу неяк. Але шмат каго пакрыудзiм=))))
avatar
Чытау. Амаль усе зразумеу)) Ды й Raventale трохi расказвалi пра тое што у iх i як робiцца=)
avatar
Першая праблема метал-сцэны — гэта не клубы-арганiзатары-рэклама.
Аматары калi i робяць дрэнны фэст, то нельга назваць iхнi правал аматарскай «незрелостью». Звычайна можа i граматна усё робяць, але цi лянуюцца, цi проста жаданне эканомii.
Першае пытанне тут павiнна ставiцца пра самiх людзей. Цi трэба гэта iм?
На мой поглад — не трэба. Чаму? А нават таму што элементарна iх зараз нiшто не цiкавiць. Толькi комп, хiпстарства ды жаданне выглядаць у вачах другiх метлахэдау кiм толькi можна, толькi не гаунаром-дупазаурам.
Ды яшчэ стогны аб ты што «оргi мудакi i гiгi у iх дзярмо, а я сам профi-экспэрт, таму нiчога рабiць ня буду». Таму больш i няма фэстау i оргау. Усе не тое, усе не так. Чым тады металiст лепш за капрызнае ванiльнае дурненькае дзяучо, калi увогуле не быдла? Тое ж самае…
… Гэта замкнутае кола, насамрэч. Я б распавёу сваю думку як можна шырэй, але гэта глупа, пiсаць «многобукаф» дзеля таго каб нiхто гэта не чытау.
Усе глыбей чым проста рэалii нашай краiны.
avatar
Raventale ^^ вось гэта тэма…
avatar
О_о ахранець!.. Крута, што!
avatar
Мы з iмi калiсьцi рэпалi на той жа базе, ды вось, як лiчыш, каму пашанцавала больш?=)
avatar
Чэсна кажу, хацеу прыйсцi, але неяк не здарылася:
Моцны артыкул, насамрэч:)

P.S. Дарэчы, «хоп-хэй-лалалэй» якi як тут (шчыра кажу — з таго абзацу пра Клiтарзiгу Кальтэрзiг са сьмеху амаль не парвалiся табло з дупай...)…
Але ж не падчас жывога выступу, дзе ты бачыш цырк зь нястрымнага пафасу, ад якога і сьмешна, і плакаць хочацца, і чуеш ад музыкаў выразы кшталту: “Мо якіх грошаў падкінеце? А мо хоць чыпсы ё?

… гэта проста бульдозер, якi трэба запiсаць у анналы музычнай гiсторыi побач з гуртам Багна. XD
avatar
Што, сур'ёзна? I штосьцi атрымалася добрага з гэтага? А калi гэты *сensored* скончыцца, хто iм скажа за хэта «дзякуй»?
Колькi людзей крывавым вопытам неяк бiлiся за тое каб да людзей дайшло, што нiчога добрага с патрыятызму (яшчэ з такога як там) ня выйдзе.
Iнтэрнет ды тэлебачанне прауды нам не пакажуць.
Але, зауважу, брат не павiнен бiць i катаваць брата. Нi у якiм выпадку.


Алсо, не хачу разводзiць тут тэму пра палiтыку i iншы бруд, давайце жыць мiрна.
avatar
Спадабалася думка Оруэла, што «Вся пропаганда, все крики, ложь и ненависть ВСЕГДА исходят от людей которые на эту войну не пойдут.»
Ну як, цудоуна кажа дзядзька?
avatar
Цяпер застауся толькi RE:PUBLIC, думаючы пра Пiраты ня трэба уяуляць сабе iдэальны клюб. Больш менш там iдэальна для слухачоу-глядачоу, сур'ёзным гуртам (напрыклад, у якiх толькi мiншмум гадзiна-дзве на саундчэк, настройка свету ды яшчэ cтрашэнна доугiм абмалёуваннем i пераапрананнем i iнш.) там рабiць няма чаго.
avatar
Ды KISS самi лайно, калi што. Ня мiтол нiразу.
avatar
Пичалька:( Один из любимейших ударников…