avatar

Навуковая праца, прысвечаная металу. частка першая
Апублікавана у Пясочніца

Некалькі дзен таму, працуючы ў бібліятэцы, дзеля цікаўнасці вырашыў знайсці артыкулы ды працы, прысвечаныя хэві-металу. Электронны пашукавік выдаў мне дзясятак назваў, усе, акрамя адной, былі артыкуламі па экалогіі, металургіі, машынабудаванні. Але ўбачыўшы гэту працу – адразу зрабіў заказ.
Гэта быў аўтарэферат дысертацыі на сысканне вучонай ступені кандыдата філалагічных навук і мае назву «Особенности концептосферы англоязычного песенного метал-дискурса (на примере репрезентации концепта «смерть»)», Аўтар дысертацыі – Прыходзька Аксана Яўген’еўна, кандыдат філалагічных навук, выкладчык Башкірскага дзяржаўнага педагічнага ўніверсітэта ім. М. Акмулы, і з яе дазволу ніжэй прывяду некаторыя выкладкі з аўтарэферата з перакладам на родную мову і невялікім рэдагаваннем, якія вам, магчыма, будуць цікавымі. (з аўтарэфератам можна азнаеміцца толькі ў бібліятэцы, ці заказаць за 200 рус. рублеў у Інтэрнеце)

Па-першае, трэба азнаеміць са структурай дысертацыі, мэтай, аб’ектам, прадметам даследвання.
  • Аб’ектам даследвання з’яўяецца маўленчая (моўная) карціна свету прыхільнікаў музыкі метал у частцы рэпрезентацыі канцепта “смерць”
  • Прадмет вывучэння – моўныя адзінкі англійскай мовы, якія рэпрэзентуюць дадзены канцэпт у англамоўным спеўным діскурсе музычнага напрамку метал
  • Мэтай даследвання з’яўляецца комплекснае вывучэнне лексічных адзінак, якія вербалізуюць канцэпт “смерць” у англамоўным метал-дыскурсе

На абарону вынесены наступныя палажэнні:
  1. канцэпт “смерць” з’яўляецца базавым у нацыянальнай карціне свету шматлікіх народаў і грае ў ей адну з ключавых роляў
  2. Тэма смерці з’яўляецца адной з найбольш патрабаванай у мастацтве. Асаблівае месца яна займае ў музыцы, асабліва ў такіх напрамках сучаснай музыкі, як блэк, дэт, дум, гоцік і трэш метал.
  3. Прыхіленне да той ці іншай субкультуры азначае склад жыцця, думак, правілаў паводзін, форму адзення, і нават мову і гутарку
  4. Выкарыстанне інструментарыя кагнітыўнай лінгвістыкі ў гэтым даследванні дазваляе выявіць уплыў субкультуры на прыроднае развіцце мовы і праслядзіць змяненні ў мове, як вынік падобнага ўплыву
  5. Метал субкультура аказвае значны ўплыў на канцэптасферу і моўную карціну свету яе прадстаўнікоў. Вынікі даследвання дазваляюць казаць аб тым, як асаблівасці культуры могуць узаемадзейнічаць на фарміраванне і арганізацыю мышлення маўленчай (моўнай) асобы (языковой личности), моўныя катэгорыі і канцэпты, якім чынам ажыццяўляецца адна з важнейшых функцый мовы – быць прыладай стварэння, захоўвання і трансляцыі культуры.
  6. Моўныя адзінкі, якія рэпрезентуюць концепт “смерць” у спеўных тэкстах музычнага напрамку метал маюць пераважна негатыўныя каннатацыі, што абумоўлеваецца асаблівасцямі тэматыкі і ідэйнай накіраванасці метал лірыкі ў цэлым.
  7. Усебаковае ўважлівае вывучэнне спеўнага метал-діскурса дазваляе пераадолець “маральную паніку”, якую вызвала з’яўленне новай культуры хэві-метала, і, пры неабходнасці, аказваць уплыў на паводзіны прадстаўнікоў моладзевых субкультурных аб’яднанняў, якія садзейнічаюць тым самым сацыялізацыі моладзі.
Матэрыялам даследвання з’яўляюцца 25 лексічных адзінак, якія вербалізуюць канцэпт “смерць” у лірыке песень музычнага напрамку метал, каля 3800 прыкладаў выкарыстання дадзеных адзінак у тэкстах спеваў, інтэрв’ю метал-выканаўцаў. Матэрыялам асацыятыўнага эксперымента сталі адказы 73 чалавек мужчынскага і жаночага полу ва ўзросце ад 14 да 45 год, грамадзян Велікабрытаніі і ЗША, прыхільнікаў музыкі метал…

Гэта пачатак, я падзяліў гэты аўтарэферат на 4 частцы, ну як — выкладваць астатнія?
Частка другая
Частка трэцяя
Частка чацвертая

4 каментара

avatar
Гэта пачатак, я падзяліў гэты аўтарэферат на 4 частцы, ну як — выкладваць астатнія?
Чаму не? пачатак хоць і сумны, але цікава даведацца аб тым, што навукоўцы пішуць.

З.ы. Падправіў разьметку артыкула, з'вярні ўвагу. Мне здаецца так зручней.
avatar
А вось і яно. Файна, дружа! Выкладай далей.
avatar
Цікава, дарэчы.Чакаем)
avatar
Заўтра ў другой палове дня выкладу астатнія часткі, паспрабую зрабіць іх крыху больш прывабнымі для прагляду (сэсія — часу не хапае зрабіць сапраўды якасны артыкул)
Каб пакінуць каментар